Пословање

ОПШТИ АКТИ
Правилник јавне набавке

План јавних набавки 2021

План набавке на које се закон не примењује

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2016     2017     2018     2019  

2020s   2020    2021s    2021
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
2015 ФИ Ревизор     2016 ФИ Ревизор

2017 ФИ Ревизор     2018 ФИ Ревизор

2019 ФИ Ревизор

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Табеларни приказ броја запослених